Зміни в регулюванні містобудівної діяльності

imagesЗ 10 червня набирають чинності зміни до восьми законодавчих актів, що регулюють діяльність у сфері містобудування та архітектури, внесені Законом України від 17 січня 2017 року №1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї- ни щодо удосконалення містобудівної діяльності». Аналіз інформаційного простору навколо Закону свідчить, що погляди органів державної влади, відповідальних за формування і реалізацію державної політики в сфері містобудування та архітектури, та суб’єктів, діяльність яких цим Законом регулюється, кардинально відрізняються. Чия правда – покажуть час та практика застосування нововведень.

 Головні зміни, що матимуть прямий вплив на все нормативно-правове регулювання будівельної діяльності, пов’язані з відміною поняття «категорія складності об’єктів будівництва». Об’єкти будівництва I, II, III, IV, V категорій складності перетворяться на об’єкти з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. Відповідно змінюється підхід до отримання документів, що дають право здійснювати будівництво. За декларативним принципом будуватимуться лише об’єкти з незначними наслідками (І та ІІ категорія на даний час). Для всіх інших стане обов’язковим отримання дозволу на виконання будівельних робіт. У законодавство повертається вимога стосовно обов’язкового ліцензування діяльності з будівництва об’єктів, що на даний час належать до об’єктів ІІІ категорії складності (СС2 – середні наслідки за новим Законом), яка була виключена у 2012 році. На даний час вимога з ліцензування висувається виключно у разі будівництва об’єктів IV (СС2 – середні наслідки за новим Законом) і V (СС3 – значні наслідки за новим Законом) категорій складності за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України. Закон №1817 конкретизував законодавчі норми, які стосу- ються видачі містобудівних умов і обмежень. Тепер на законодавчому рівні буде закріплено виключний перелік підстав для відмови у їх видачі. Оновлено також положення, що стосуються порушення вимог будівельного законодавства. Змінюється погляд законодавців і на питання подальшої децентралізації у будівельній галузі. Так, сільські, селищні ради та органи місцевого само- “ Головні зміни пов’язані з відміною поняття «категорія складності об’єктів будівництва» „ Зміни в регулюванні містобудівної діяльності врядування міст з чисельністю населення до 50 тисяч, котрі не є адміністративними центрами областей, зможуть набувати функції контролю у сфері міс- тобудівної діяльності виключно щодо об’єктів із незначними наслідками, будівництво яких планується або здійснюється на їх території. Міста з чисельністю населення понад 50 тисяч та адміністративні центри областей, створивши свої органи державного архітектурно-будівельного контролю, отримають повноваження стосовно об’єктів класів наслідків СС1 та СС2 (за нинішньою класифікацією об’єктів І–IV категорії складності). Водночас п. 8 розділу ІІ «При- кінцеві та перехідні положення» закону №1817 залишає за виконавчими органами міських рад (незалежно від чисельності населення та статусу), які встигли (чи ще встигнуть) набути відповідних повноважень до 10 червня 2017 року, право продовжувати їх реалізацію. Також слід звернути увагу, що положеннями Закону пе- редбачено обов’язок Уряду затвердити перелік будівельних робіт, які не потребують отримання документів, що да- ють право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Роботу з розробки цього документа вже розпочато. Наразі Мінрегіоном до нього включено 20 позицій. Прийняття цього порядку має відбутися до набрання чинності Законом №1817. Перехідні положення Закону передбачають також дійсність зареєстрованих до набрання ним чинності декларацій про початок виконання будівельних робіт. Разом з тим визначено виключний перелік підстав, за наявності яких такі декларації можуть бути скасовані органами державного архітектурнобудівельного контролю.  Олександра Маломуж, керівник юридичного відділу Конфедерації будівельників України