Наші контакти: +38 044 361 92 79 |  +38 067 912 89 29 |    

Цементна галузь: сучасний стан та перспективи

5488 1Цемент – найпоширеніший будівельний матеріал. Чотири з п’яти гравців вітдчизняного ринку – це міжнародні компанії, які мають свої заводи по всьому світі. Про тенденції та виклики цементної галузі України спілкуємося з Головою Асоціації виробників цементу Ураїни «Укрцемент» Павлом Качуром.

Павле Степановичу, з якими показниками закінчили 2018 рік учасники Асоціації?

У 2018 році виробництво цементу підприємствами-учасниками Асоціації зменшилося з 9,19 млн до 9,11 млн тонн. Темпи спаду становили 0,8%. При цьому з 9 працюючих цементних заводів випал клінкеру здійснювали 5 підприємств, об’єм якого на кінець року становив 6,606 млн тонн, що на 4,3% більше, ніж у 2017 році. З них за сухим способом вироблено 5,292 млн тонн (80,1%), за мокрим – 1,314 млн тонн (19,9%).

Якщо ж ми співставимо річні показники виготовленого цементу з чисельністю населення, то побачимо, що у 2018 році виробництво цементу на душу населення підприємствами-учасниками Асоціації «Укрцемент» становило 216 кг (за даними Державної служби статистики, станом на 1 грудня 2018 року чисельність населення України без урахування тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини зони проведення ООС становила 42 177,6 тис. осіб). Для порівняння, в Німеччині цей розрахунок досягає 342 кг, що свідчить про достатній потенціал зростання цементної промисловості країни.

Давайте більш детально зупинимось на виробничих ресурсах гравців вітчизняного ринку цементів. Чи всі вони були задіяні в минулому році?

У 2018 році із 24 обертових печей на балансі підприємств-учасників Асоціації (за сухим способом виробництва – 7, за мокрим – 17) було задіяно 10 печей (за сухим способом виробництва – 5, за мокрим – 5). З початку року запрацювала ще 1 піч за сухим способом виробництва ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Розрахунковий коефіцієнт використання задіяних цементних млинів учасників Асоціації за 2018 рік становив 74,6%, що на 16,8% менше, ніж у 2017 р.

Говорячи про виробничі потужності, хотілось би більш детально зупинитись на ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Як я вище зазначав, на цьому підприємстві за 2018 рік відбулися дійсно якісні зміни. Окрім обертової печі, тут було введено в експлуатацію 2 цементні млини із замкнутим циклом та ще одну пакувальну лінію. Завдяки всій цій модернізаціїї «Івано-Франківськцемент» – один із найбільших виробників цементу в Україні на сьогодні, що випускає 2,4 млн тонн цементу на рік, а це 23% вітчизняного ринку. А запуск третьої технологічної лінії додасть 1,5 млн тонн цементу щорічно і збільшить цю частку до 1/3.

5488 3Як сьогодні виглядає структура виробництва цементу за видами? Які найбільш масові?

Протягом тривалого часу в цьому питанні зберігається тенденція до збільшення частки випуску портландцементу і, відповідно, зменшення частки таких видів цементу, як цемент глиноземистий безклінкерний шлаковий, гідравлічні подібні цементи. У середньому співвідношення обсягів портландцементу та іншої зазначеної групи становить 97:3. 

Серед основних проблем будівельної та виробничої галузей в Україні – труднощі, пов’язані із транспортуванням. Для цементної пріоритетним залишається залізничний транспорт? Чи є зміни в перерозподілі перевезень за видами?

Перевезення цементу у 2018 році здійснювалося залізничним, автомобільним і водним транспортом. Якщо подивитись на розподіл обсягів відправлення цементу за видами транспорту, то за 12 місяців 2018 року вони становили:

• залізниця – 5 605 тис. т,

• інший транспорт – 3 506 тис. т.

При цьому обсяги перевезень залізничним проти інших видів транспорту протягом 2018 року порівняно з 2017-м зменшилися на 2%. Питома вага відправлень цементу залізничним транспортом за типами вагонів у 2018 році виглядала так:

• хоперами – 86%;

• критими вагонами – 11%;

• напіввагонами – 3 %.

 

 З 1 січня 2018 року завершено перехід від системи обов’язкової сертифікації продукції до системи оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Технічні регламенти, у свою чергу, встановлюють обов’язкові вимоги щодо безпечності та якості продукції. Їх дотримання перевіряється шляхом оцінки відповідності або застосуванням інструментів ринкового нагляду. Прокоментуйте, будь-ласка, цю ситуацію.

Завершенням цієї реформи як для експортерів, так і для споживачів має бути підписання Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods). Проте відсутність базового документа 305 регламенту ЄС створює перешкоди для діяльності компаній на ринку та зменшує можливість здорової конкуренції у міжнародних проектах.

Відповідний законопроект був розроблений групою експертів будівельної галузі на платформі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Для доопрацювання проекту закону України про основні вимоги до споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів була створена ініціативна група з промислових асоціацій – об’єднань підприємств виробників будівельних матеріалів, Офісу ефективного регулювання BRDO та представників комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Протягом 2018 року групою був створений альтернативний законопроект на базі 305 регламенту ЄС. На кінець 2018 року обидва проекти Закону були на розгляді у Верховній Раді. Остаточне формулювання проекту Закону після додаткового обговорення очікується у 2019 році. Тож маємо надію, що держава відреагує на потреби бізнесу. 

Асоціація «Укрцемент» виступає одним з найактивніших об’єднань, котре займається створенням та розвитком платформи для просування будівництва автомобільних доріг з цементобетонним покриттям. Розкажіть про це більш детально.

На початку 2018 року був створений Державний дорожній фонд. У рамках децентралізації управління дорожнім господарством 123 тис. км. доріг місцевого значення було передано на баланси обласних державних адміністрацій (ОДА). Планується, що після реформи адміністративно-територіального устрою з 1 січня 2019 року дороги районного значення буде віднесено до доріг об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Повноваженнями замовника та розпорядника коштів Державного дорожнього фонду стосовно будівництва та ремонту доріг об’єднаних територіальних громад будуть володіти відповідні громади. Організацією будівництва, реконструкції, ремонту та утримання районних автомобільних доріг будуть управляти ОТГ.

Проте багато адміністрацій і облавтодорів не мають достатнього досвіду проведення тендерів, розроблення проектної документації тощо. Задля адаптації кращих зарубіжних практик до реалій України стоїть завдання оцінки економічних складових будівництва, утримання та експлуатації доріг.

Протягом 2018 року Асоціація «Укрцемент» спільно з ДП «ДерждорНДІ», Національним транспортним університетом та Торговим домом «Пальміра» провела серію круглих столів «Перспективи використання цементобетону для будівництва та утримання доріг місцевого значення» для ОДА, РДА, місцевих громад, районних, міських та сільських рад. Як результат, була створена платформа для ОДА, РДА, місцевих громад, районних, міських та сільських рад, користуючись якою, можна доводити громадськості, що бетонні дороги дешевші та будуються з вітчизняних матеріалів.

Також 21 лютого 2018 року в Українському інституті майбутнього на прес-конференції «Дороги України у 2018 році. Виклики та можливості» дорожні експерти та Асоціація «Укрцемент» презентували спільне дослідження «Переваги цементобетонних доріг в Україні. Економічна оцінка до 2030 р.», в якому розвіяли міфи стосовно будівництва цементобетонних доріг та надали конструктивні пропозиції щодо стратегічних і тактичних рішень впровадження таких технологій у вітчизняному дорожньому будівництві. Крім цього, провели конкурс для журналістів #ConcreteRoadAward на краще висвітлення теми переваг будівництва цементобетонних доріг в Україні. 

Які заходи вживає Асоціація для захисту споживчого ринку від фальсифікованої продукції?

У 2018 році захист споживчого ринку цементу від фальсифікованої продукції продовжував бути одним із пріоритетних напрямів роботи Асоціації «Укрцемент».

Наявність на ринку продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, чинним стандартам якості, створює фундаментальні порушення прав споживачів. Ризики використання фальсифікованого цементу залежать від масштабу будівництва та можуть вимірюватися від прикрості щодо втрати грошей та часу на малому будівельному об’єкті до прямої загрози життю людини при будівництві житлового будинку.

Типові порушення в торговельній мережі – невідповідність наявної продукції вимогам чинних нормативних актів, а саме:

• не вказано виробника та його адресу або вказано неправильно;

• неправильно вказано ДСТУ, за яким виробляється продукція;

• умовне позначення або найменування цементу вказано неправильно;

• неправильно вказано гарантовану масу в окремому пакуванні;

• маса наявного цементу в мішку не відповідає зазначеній на тарі.

Крім цього, в торговельній мережі часто немає супровідних документів, що підтверджують якість та безпеку, документів виробника чи постачальника продукції. Таке становище завдає шкоди вітчизняним споживачам.

За даними попередніх досліджень, імовірність фальсифікату і мішку з порушеннями маркування – 82%.

Асоціація використовує власні інструменти захисту ринку від фальсифікату – постійний моніторинг ринку, інформування споживачів про ризики використання фальсифікованого цементу та системну роботу з торговельними мережами щодо дотримання вимог нормативних документів під час реалізації продукції, зокрема з маркування продукції (Меморандум про гарантію якості цементу в торговельних мережах України, Cement ID, Google Ads «Обережно фальсифікат»).

Результатом роботи Асоціації у 2018 році стали помітні зміни у співвідношенні заводського та незаводського цементу на ринку України. За даними дослідження GfK Ukraine 2017 року, вперше з 2011 року баланс ринку тарованого цементу зрушив у бік оригінального заводського продукту та становив 72,8% ринку, що на 22% більше, ніж за всю історію спостережень.

Статистика, що свідчить про ефективність програми від Google Ads за 2018 рік, така: -7,95 млн показів; -43 тис. переходів на відповідний розділ сайту ukrcement.com.ua

У жовтні 2018 року на ukrcement.com.ua в розділі «Споживачу» запрацювала система ідентифікації продукції за виглядом мішка Cement ID. За цією програмою вся продукція, що перебуває в точках продажу тарованого цементу, відстежується і потрапляє до бази на сайті у вигляді ярликів до зображень мішка, поділених на три зони:

• зону найбільшого ризику (червона) – у випадках, коли на мішку не зазначений виробник;

• зону помірного ризику (жовта) – продукція з іншими порушеннями маркування мішка;

• зону без ризику – мішки без порушень маркування, у тому числі заводський цемент (мається на увазі цемент, виготовлений компаніями повного циклу виробництва: IFCEM, CRH Ukraine, Dyckerhoff Cement Ukraine, Heidelbergcement Ukraine, Eurocement-Ukraine).

 5488 228-29 травня в Києві відбудеться конференція UKRCEMFOR-2019. На яких питаннях буде зосереджено увагу?

UKRCEMFOR – найбільша галузева подія, що відбувається раз на два роки. Цьогоріч ми чекаємо багато гостей: фахівців цементної промисловості Європи і світу, виробників технологічного обладнання для виробництва цементу і бетону, практиків з енергоефективності та альтернативного палива. Ми розглядаємо Конференцію як професійний і комунікаційний майданчик, де спеціалісти з різних країн мають можливість обговорити перспективи розвитку цементної промисловості.

Серед головних тем для обговорення – сучасний стан і тенденції розвитку цементної промисловості, енергоефективність та екологія, альтернативне паливо, цементобетонні дороги, технології та обладнання в дорожньому будівництві, стандартизація в цементній галузі, бетонні вироби й обладнання, бетонна архітектура та міський простір, якість і безпека будівельних матеріалів та багато інших. Кожну з тем розглядатимемо детально і всебічно.

І наостанок: чи передбачаєте Ви зростання попиту на цемент від житлового та нежитлового будівництва у 2019 році?

Головний орієнтир – це ВВП. Державним бюджетом передбачено його зростання на 3%. Очікуємо, що президентські й парламентські вибори, а також воєнні дії на сході України не завадять цьому. Адже це головний орієнтир і для будівельної галузі. Як правило, за такого показника зростання ВВП можна прогнозувати ріст у будівництва на 5,5-6, 5%. Гадаю, що показники цементної галузі будуть корелювати з показниками будівельної.

Список Інтерв'ю