Наші контакти: +38 044 361 92 79 |  +38 067 912 89 29 |    

Зелене будівництво більш екологічне, мінімізує вплив на навколишнє середовище від будівельної індустрії

10Концепція зеленого будівництва (ЗБ) виникла у 1970-х роках у відповідь на енергетичну кризу і зростаючу стурбованість населення щодо погіршення стану навколишнього середовища. Як ЗБ впроваджується в Україні та які перешкоди існують на цьому шляху, розповідає ідейний натхненник, керівник «Центру розвитку зеленого будівництва» на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА Тетяна Кривомаз. 

Пані, Тетяно, розкажіть, будь-ласка, які характерні особливості зеленого будівництва і чим воно відрізняється від традиційного.

Головна мета зеленого будівництва полягає у зниженні негативного впливу на навколишнє середовище на всіх етапах будівництва. У будівельній індустрії це досягається шляхом:

• зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів протягом усього життєвого циклу будівництва, включаючи вибір ділянки, проектування, безпосередньо будівництво, експлуатацію об’єктів, їх ремонт та реконструкцію, знесення, рециклізацію та утилізацію;

• мінімізації забруднення повітря, води та ґрунту з оптимальним використанням природних ресурсів;

• підвищення якості і комфортності будівель та інфраструктури;

• застосування інноваційних технологій. 

images55588Розкажіть, які існують стандарти сертифікації зеленого будівництва у світі?

Флагманом зеленого будівництва є Велика Британія. Ще в 1921 р. там було створено науково-дослідний центр будівництва Building Research Establishment (BRE), а у 1990 р. розроблено першу систему сертифікації за стандартами зеленого будівництва – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Нині міжнародних систем сертифікації зеленого будівництва у світі вже нараховується більше десятка. BREEAM займає лідерські позиції, але також набувають усе більшого поширення американська система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) і німецька система DGNB (Deutsche Gesellschaftfür Nachhaltiges Bauen).

Зупиніться більш детально на Британських стандартах зеленого будівництва.

Британський BREEAM – провідний у світі метод, який забезпечує цілісну та науково обґрунтовану оцінку стійкості генеральних проектів, інфраструктури та будівель. BREEAM – це не одна схема, а «сім’я» взаємодоповнюючих стандартів, які охоплюють усі етапи життєвого циклу будівництва – від первинного генерального планування і проектування територій, будівництва, ремонту та експлуатації об’єктів до їх знесення та утилізації. Існують версії стандартів для кожного етапу життєвого циклу. BRE періодично оновлює стандарти BREEAM і запускає нові версії. Кожна версія супроводжується спеціальним технічним керівництвом, що визначає сферу застосування стандартів. Це перша незалежна та неупереджена міжнародна сертифікація, що успішно застосовується у 83 країнах світу і тільки в Європі охоплює 80% зелених будівель. Метод заохочує інновації у будівельному секторі, підвищує фінансові показники для інвесторів, орендаторів і власників.

Як міжнародна система BREEAM може покращити українські будівельні стандарти та які нюанси виникають, коли її синхронізують у відповідності з місцевими?

Система BREEAM оцінює будівельні проекти за 9 категоріями:

1) управління проектом;

2) здоров’я та безпека;

3) енергетична ефективність;

4) транспортна інфраструктура;

5) раціональне використання води;

6) будівельні матеріали з урахуванням вторинних;

7) поводження з відходами;

8) землекористування та екологія;

9) контроль забруднення. Кожна категорія містить низку критеріїв оцінки, яких загалом нараховується понад 200.

При цьому вагові коефіцієнти оцінки змінюються залежно від місцевих вимог. Стандарти BREEAM базуються на науковому підґрунті й адаптуються до національних будівельних стандартів і місцевих кліматичних умов. Застосування BREEAM сприяє покращенню та розвитку українських будівельних нормативів.

images99544Чи потрібне ЗБ вітчизняній будівельній галузі?

Світові тенденції свідчать про зростання кількості зелених проектів будівництва, особливо у країнах, що розвиваються. Перші сертифіковані зелені будівлі вже є і в Україні, але поки що це переважно бізнес-споруди. На черзі об’єкти житлової нерухомості, адже зелене будівництво не тільки знижує навантаження на навколишнє середовище та підвищує енергоефективність, а й безпосередньо орієнтоване на якість та комфорт будівель, що позитивно впливає на здоров’я людей. Наприклад, показники індикаторів забруднення всередині приміщень можуть бути у 2-5 разів вищими, ніж зовні, а люди проводять понад 90% свого життя у будівлях. За оцінками ВОЗ, 12,7% смертей можна уникнути, якщо підвищити якість повітря у будівлях! У зелених будівлях якість повітря, режим освітлення, а також тепловий та акустичний комфорт знаходяться на високому рівні відповідно до кращих міжнародних стандартів. Зелене будівництво потрібне насамперед для людей. Але, крім того, все свідчить про те, що український будівельний сектор також готовий для стрімкого розвитку зеленого будівництва.

У чому переваги саме зелених споруд?

Нерухомість, яка будується за зеленими стандартами, є якісною, комфортною, економічно та енергетично ефективною, а її вплив на довкілля мінімальний. Сертифікована і незалежна оцінка відповідно до визнаних на світовому рівні стандартів, таких як BREEAM, надає надійний засіб контролю. Це, у свою чергу, підвищує рівень довіри і, як наслідок, збільшує цінність продуктів та послуг: високий рівень якості й екологічної ефективності для мешканців та користувачів, скорочення витрат у довгостроковій перспективі. ‡ Розкажіть, у чому практична користь ЗБ для українських інвесторів? Для інвесторів це насамперед економічні вигоди, зокрема оптимізація витрат у процесі проектування та будівництва, зниження експлуатаційних витрат та зростання ринкової вартості. При цьому мінімізуються ризики безпеки, прискорюються продажі та швидко повертаються інвестиції. Зелене будівництво створює сприятливі передумови для знаходження додаткових джерел фінансування. Найбільш впливові міжнародні компанії керуються екологічними принципами в усіх аспектах своєї діяльності і орендують або будують об’єкти виключно у відповідності до зелених стандартів.

Яку платформу ви створюєте для ефективного впровадження екологічного будівництва на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА ?

Все починається з освіти, тому насамперед ми підписали угоду з BRE Академією про впровадження на базі Інституту інноваційної освіти КНУБА он-лайн навчання за програмою BREEAM Approved Graduate. Це підвищення кваліфікації у сфері будівництва, архітектури, міського планування та інжинірингу, що є практичним доповненням стандартних академічних програм будівельних університетів. Отже, вже зараз ми готуємо фахівців, які будуватимуть краще середовище для людей з урахуванням сучасних світових досягнень науки і практики. А загалом діяльність нашого «Центру розвитку зеленого будівництва» має науково-освітній характер, а за підтримки Національного експертно-будівельного альянсу створюється платформа для ефективного впровадження зеленого будівництва у всеукраїнському масштабі. Це платформа для взаємодії, інтелектуального спілкування та виконання проектів з адаптацією міжнародних стандартів зеленого будівництва до умов України. Ми застосовуємо конструктивні рішення щодо впровадження технологій ЗБ у співробітництві з органами влади, громадськістю, бізнесом, науковими установами та міжнародними організаціями. Разом ми збудуємо краще середовище для людей.

Список Інтерв'ю