Наші контакти: +38 044 361 92 79 |  +38 067 912 89 29 |    

Петро Куліков: «Аналізуємо минуле, не ігноруємо сьогодення та плануємо майбутнє будівельної галузі»

КуліковНавчання в умовах війни — виклик «за замовчуванням».

Які перспективи розвитку архітектурно-будівельної галузі й підготовки профільних спеціалістів? Наскільки затребувані такі фахівці на нинішньому етапі та в контексті майбутньої відбудови? Як налагодити освітній процес? Чому важливі міжнародні зв’язки? Про що мріє й чи прагне реалізувати науковий потенціал молодь, яка навчається в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА)? Про це розповів ректор КНУБА, професор Петро Куліков.

— Ключові тренди в галузі будівництва: чого чекати, чого боятися, над чим працювати? І якими змінами в навчальному процесі КНУБА реагує на численні виклики часу?

 

Будівельна галузь — один із локомотивів економіки країни. Професія будівельника зберігала актуальність та вважалася перспективною завжди. Проте останнім часом вона, без перебільшення, набула особливого значення з огляду на затребуваність і залученість спеціалістів до процесу відбудови України.

106 Кнуба 1

Війна зумовила кризу в будівельній галузі: катастрофічно бракує робочої

 сили, особливо кваліфікованих фахівців. Навіть ті компанії, що отримали інвестиції, не в змозі забезпечити якісне виконання робіт. Україна стикається з проблемою підготовки професійних кадрів для всіх напрямів будівництва. І з кожним днем ця проблема загострюється все більше.

КНУБА як флагманський профільний вищий навчальний заклад спрямовує зусилля на вдосконалення програм підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників. Саме потужний кадровий резерв, що має ґрунтовні знання і практичні навички, — запорука швидкого та якісного відновлення України.

Цього року в КНУБА тривала активна вступна кампанія, показники набору студентів значно покращилися порівняно з 2022 роком.

Оскільки життя й освіта в умовах війни вимагають нових рішень, ми коригуємо підходи до навчання. Наприклад, військовослужбовці, які повертаються з фронту, потребують професійної перекваліфікації та адаптації до цивільного життя. Тому в КНУБА активно розробляються короткотермінові програми підготовки кадрів різних напрямів та категорій, зокрема курси тривалістю 3, 6, 12 місяців. Вони охоплюють широкий спектр спеціальностей: готуємо зварювальників, облицювальників, монтажників та інших фахівців.

Нашою глобальною метою є відновлення та підвищення цінності людського капіталу в Україні. Це свого роду «гра на випередження».

— Традиційний підхід чи інноваційний формат: що в пріоритеті під час підготовки спеціалістів у КНУБА? 

К 16 1— Серед останніх тенденцій — впровадження дуальної освіти, яка поєднує отримання глибоких теоретичних знань із набуттям практичного досвіду на підприємствах-партнерах. Студенти КНУБА відвідують заводи, будівельні, інфраструктурні об’єкти. Вони беруть активну участь у різних етапах виробництва, виконуючи монтажні, технологічні та інженерні роботи на сучасному обладнанні.

Не оминаємо увагою й розвиток інфраструктури університету, впроваджуємо в КНУБА нові методики. Зокрема, застосовуємо ВІМ-технології та 3D-технології для практичної підготовки студентів.

Охоплюємо одразу 3 вектори: аналізуємо минуле, не ігноруємо сьогодення, а також плануємо майбутнє будівельної галузі. Навчаємо наших студентів фундаментально, «приправляючи» навчальний процес сучасними технологіями. Світ надзвичайно динамічний, тому варто тримати темп і намагатися бути на крок попереду.

— Уже не перший рік в Україні на державному рівні декларується підтримка інтернаціоналізації освітнього процесу. Чи імплементується цей підхід у діяльність КНУБА? Наскільки активно ви займаєтеся залученням грантових коштів та інвестицій для розвитку університету?

— Університет системно займається залученням грантів, співпрацює з різними міжнародними фундаціями, реалізує програми академічної мобільності, створює нові освітні програми підготовки та перепідготовки фахівців, розширює національні та міжнародні сертифікаційні можливості фахівців профільних галузей.

Сконцентровуємо зусилля на трьох базових векторах, таких як освітній, науковий і професійний.

Наразі партнерами КНУБА є близько 75 університетів із 40 країн! КНУБА — член багатьох авторитетних міжнародних організацій, серед яких Європейська асоціація підготовки будівельних кадрів (EUCEET Association), Європейська федерація національних асоціацій інженерів (FEANI), Міжнародна федерація інженерів-консультантів (FIDIC), Європейська Асоціація університетів. Безперечно, таке партнерство відкриває широкі можливості для українських спеціалістів.

Окрім того, КНУБА на регулярній основі є організатором та учасником міжнародних заходів.

— У неформальному спілкуванні з представниками галузі часто можна почути, що працедавці дуже цінують випускників КНУБА, а диплом університету є конкурентним завдяки високому рівню підготовки.Кн 27 04 23 326

— Ми готуємо не просто висококласних фахівців, а чудових спеціалістів, здатних адаптуватися до реальних умов і потреб ринку.

Вже з 3-го курсу студенти КНУБА фокусуються на працевлаштуванні: архітектори працюють у майстернях, студентів задіюють у розробці інженерних систем.

Допомагає дуальна система навчання. Постійно залучаємо представників практичного сектору до процесу підготовки кадрів. Це дає змогу максимально наблизити майбутнього фахівця до роботи в будівельній галузі, інтегрувати його в «середовище» та підвищити шанси на працевлаштування, а працедавцю — умовно кажучи, «виростити» спеціаліста відповідно до потреб підприємства.

Очікуємо, що ситуацію з працевлаштуванням покращуватимуть державні програми з відновлення України, інвестиційні заходи закордонних партнерів. 

— У нашій бесіді кілька разів прозвучала теза про участь КНУБА у процесі відновлення України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей сегмент діяльності.

Кн М2 73

— Спеціалісти КНУБА стали одними з перших в Україні, хто розпочав важливу роботу — обстеження будівель і споруд, постраждалих унаслідок війни. Вони виконували замовлення об’єднаних територіальних громад Бородянки, Макарова, Бучі та Гостомеля. Центр інжинірингу та експертизи КНУБА продовжує досліджувати пошкоджені об’єкти в Київській області. Зараз вони займаються найбільш зруйнованими багатоповерховими житловими будинками.

Опосередковано участю КНУБА у відновленні України є й допомога ЗСУ, що неймовірною ціною закладають фундамент для перемоги. У співпраці з ГО, органами державної влади, державними та приватними організаціями ми передаємо українським військовим на передову транспорт, обладнання для обігріву, мобільні шпиталі, комплектацію та спорядження, медикаменти.

Цьогоріч до Дня будівельника України КНУБА ініціював благодійну виставку-аукціон, студенти й викладачі презентували вироби handmade, творчі доробки. За кошти, зібрані на аукціоні, придбали квадрокоптер, який ефективно виконує завдання на передовій.

Крім того, їдальня КНУБА з березня 2022 року приєдналася до волонтерської групи «ГастроАрмія» Київщини і безкоштовно годує переселенців, воїнів, лікарні Києва.

— У серці кожної галузі стоїть наука. Саме винаходи, інновації є її рушійною силою. Наскільки потужним є сегмент наукових досліджень у КНУБА?

Вчені університету займаються дослідженнями, проєктуванням і розробкою у сфері будівництва, архітектури; створенням нових будівельних матеріалів і конструкцій; вивченням містобудівної документації, зовнішніх та внутрішніх мереж, систем і споруд. Саме їхні дослідження й експертні висновки стають передумовами для нововведень до ДБН України.

На базі університету функціонує Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів, де розробляють нові пластифікатори до будівельних сумішей. КНУБА відзначився успіхами у військовому напрямі, у сфері екології, дослідженні корисних копалин.

Науковці університету виконували науково-дослідні роботи, пов’язані з реконструкцією стадіону НСК «Олімпійський» та Національного Банку України в Києві; будівництво стартового комплексу космодрому Cyclone 4 в Бразилії.

Разом із Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» фахівці КНУБА розробили рецептури програм відбору кінцевого продукту рідких радіоактивних відходів.

Освітня складова КНУБА орієнтована на практику. Наукова ж потребує новітніх технологій та підходів, серйозної сучасної експериментальної бази. Співпрацюємо з польським університетом «Люблінська Політехніка», який має потужний лабораторний комплекс.

Сподіваємося, що найближчим часом зможемо покращити і власні можливості.

— Кажуть, що мрії збуваються тоді, коли сильне бажання перетворює їх на конкретні дії. Відкрийте таємницю: що запланували на наступний рік, яке завдання №1 у списку?

— Як я вже наголошував, КНУБА активно працює над відновленням

IMG 9590

 України: розробляє проєкти та пропозиції, що можуть бути профінансовані західними партнерами або державою, а потім готує їх до виконання.

У штаті університету — понад 60 кваліфікованих експертів будівництва та інженерів-проєктувальників, які мають право здійснювати роботи з відновлення країни; авторитетні фахівці з архітектури, містобудування, будівельних матеріалів, неруйнівних методів дослідження тощо.

На мій погляд, перемога й успішне відновлення України — потужний імпульс, що стимулюватиме наших співвітчизників до повернення з-за кордону, та маркер розвитку держави.

Список Інтерв'ю