Наші контакти: +38 044 361 92 79 | +38 067 912 89 29

IX Національна конференція учасників ринку сталевого будівництва

UCSS

IX Національна конференція учасників ринку сталевого будівництва

Галузь в часи турбулентностності: чи є приводи для оптимізму?

 

Завдання конференції - створити реальний діалог між замовниками та учасниками галузі, підбити підсумки минулого року та розглянути прогнози розвитку сегмента сталевого будівництва у 2021 році.

Дата та час: 23 лютого 2021, 11:00 – 17:00

Формат: відкрита онлайн-зустріч

РЕЄСТРАЦІЯ обов’язкова

Аудиторія конференції: замовники будівництва та девелоперські компанії, виробники та дистриб'ютори сталевого прокату, ЗМК, підприємства з виготовлення ЛСТК, металевої покрівлі та фасадів, постачальники антикорозійних матеріалів і послуг з вогнезахисту, монтажні, будівельні, генпідрядні та проектні організації, архітектурні студії, постачальники обладнання, інструменту і ПО.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

БЛОК 1. АНАЛІТИКА СЕГМЕНТІВ СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА: ПРИВОДИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ  

11:00-11:20 Будівельний ринок – основні результати 2020 року – представник Міністерства розвитку громад та територій України

11:20-11:40 Прогнози, очікування та перспективи законодавчого року для галузі та індустрії – Олена Шуляк, Народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

11:40-12:00 Огляд ринку металу будівельного призначення – Роман Курашев, Директор з маркетингу Метінвест-Холдинг

12:00-12:20 Огляд ринку металоконструкцій – Вячеслав Колісник, виконавчий директор Асоціації УЦСБ

12:20-12:40 Огляд ринку металу з покриттям – Денис Рисухін, директор Metipol

БЛОК 2. НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ РОБОТИ ГАЛУЗІ В ІНТЕРЕСАХ ЗАМОВНИКА НА ПРИКЛАДАХ КЕЙСІВ

12:40-13:00 Якісний проект – це реально – Артем Білик, науковий консультант Асоціації УЦСБ

13:00-13:20 Одностадійне проектування - переваги для замовників – Антон Захарченко, директор Бюро36, керівник комітету по несучим конструкціям УЦСБ 

13:20-13:40 Вогнезахист – зміни на краще – Костянтин Калафат, керівник комітету з вогнезахисту сталевих конструкцій УЦСБ 

13:40-14:00 Каркас паралельно з конструкціями покрівлі та фасаду - що виграє замовник - Михайло Штомпель, генеральний директор компаній CKS - Центр Каркасного Будівництва

14:00-14:20 Ефективна співпраця конструктора з архітектором на стадії концепції – доповідач уточнюється

14:20-15:20 Перерва

БЛОК 3. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

15:20-15:40 Зміни в нормуванні галузі сталевих конструкцій - Володимир Адріанов, керівник нормативно-технічного комітету УЦСБ

15:40-16:00 Стандартний складський сортамент - інструмент для замовників та проектантів – Анна Гонтаренко, ГІП УЦСБ

16:20-17:00 Дискусійна панель: ключові проблеми галузі та шляхи вирішення

Запитання спікеру онлайн – оберіть спікера та поставте йому запитання у формі реєстраціїна Конференцію. Всі запитання будуть озвучені під час проведення заходу.

Організатор Конференції  – Асоціація Український центр сталевого будівництва.

Генеральний партнер – Метінвест

Медіа-партнери – Укрметалургпром, ГМК Центр, Металл, Капстроительство, Build Portal, ProfBuild

 

 

IX НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОТРАСЛЬ ВО ВРЕМЕНА ТУРБУЛЕНТНОСТНОСТИ: ЕСТЬ ЛИ ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА?

Задача конференции - создать реальный диалог между заказчиками и участниками отрасли, подвести итоги прошедшего года и рассмотреть прогнозы развития сегмента стального строительства в 2021 году.

Дата и время: 23 февраля 2021, 11:00 - 17:00

Формат: открытая онлайн-встреча

РЕГИСТРАЦИЯ обязательная

Аудитория конференции: заказчики строительства и девелоперские компании, производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, предприятия по изготовлению ЛСТК, металлической кровли и фасадов, поставщики антикоррозионных материалов и услуг по огнезащите, монтажные, строительные, генподрядные и проектные организации, архитектурные студии, поставщики оборудования, инструмента и ПО.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

БЛОК 1. АНАЛИТИКА СЕГМЕНТОВ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПОВОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

11:00-11:20 Строительный рынок - основные результаты 2020 - представитель Министерства развития общин и территорий Украины

11:20-11:40 Прогнозы, ожидания и перспективы законодательного года для отрасли и индустрии - Елена Шуляк, народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

11:40-12:00 Обзор рынка металла строительного назначения – Роман Курашев, директор по маркетингу Метинвест-Холдинг

12:00-12:20 Обзор рынка металлоконструкций - Вячеслав Колесник, исполнительный директор Ассоциации УЦСС

12:20-12:40 Обзор рынка металла с покрытием - Денис Рисухин, директор Metipol

БЛОК 2. НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА НА ПРИМЕРАХ КЕЙСОВ

12:40-13:00 Качественный проект - это реально - Артем Билык, научный консультант Ассоциации УЦСС

13:00-13:20 Одностадийное проектирование - преимущества для заказчиков - Антон Захарченко, директор Бюро 36, руководитель комитета по несущим конструкциям УЦСС

13:20-13:40 Огнезащита - изменения к лучшему - Константин Калафат, руководитель комитета по огнезащите стальных конструкций УЦСС

13:40-14:00 Каркас параллельно с конструкциями кровли и фасада - что выигрывает заказчик - Михаил Штомпель, генеральный директор компаний CKS - Центр каркасного строительства

14:00-14:20 Эффективное сотрудничество конструктора с архитектором на стадии концепции - докладчик уточняется

14:20-15:20 Перерыв

БЛОК 3. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

15:20-15:40 Изменения в нормировании области стальных конструкций - Владимир Адрианов, руководитель нормативно-технического комитета УЦСС

15:40-16:00 Стандартный складской сортамент - инструмент для заказчиков и проектировщиков - Анна Гонтаренко, ГИП УЦСС

16:20-17:00 Дискуссионная панель: ключевые проблемы отрасли и пути решения

Вопросы спикеру онлайн - выберите спикера и задайте ему вопрос в форме регистрации на Конференцию. Все вопросы будут озвучены во время проведения мероприятия.

Организатор Конференции Ассоциация Украинский центр стального строительства

Генеральный партнер – Метинвест

Медиа-партнеры – Укрметалургпром, ГМК Центр, Металл, Капстроительство, Build Portal, ProfBuild