Наші контакти: +38 044 361 92 79 | +38 067 912 89 29

Зміни №1 ДБН В.2.2-15:2019 “Житлові будинки. Основні положення"

zminy DBN 1

 

Продовжуємо знайомити детальніше щодо Зміни №1 ДБН В.2.2-15:2019 “ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Основні положення”, що набула чинності з 01.09.2022 (частина 2)

 

 

 

 

 

 

 

Щодо розділу 7 “ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ”

?Допускається сполучення ліфтами підземного гаража (паркінгу), який розташовано в цокольному або в підвальному, підземному поверхах, з першим поверхом житлового будинку за умови влаштування на поверсі гаража (паркінгу) перед шахтами ліфтів протипожежних тамбуршлюзів 1-го типу (з підпором повітря у разі пожежі не менше 20 Па). При цьому на першому поверсі будинку не слід передбачати вихід з ліфтів паркінгу до загального ліфтового холу пожежного ліфта.

Допускається сполучення житлових поверхів будинку і підземного гаража (паркінгу), що має не більше двох підземних поверхів, відповідно до вимог ДБН В.2.3-15.

?У будинках умовною висотою понад 26,5 м виходи із ліфтів слід передбачати через ліфтові холи.

Розміри ліфтових холів/поверхових площадок в залежності від кількості та типів ліфтів слід приймати згідно з ДСТУ ISO 4190-1. У випадку розташування групових ліфтів напроти один одного слід керуватись вимогами 4.3.3.2 ДСТУ ISO 4190-1. Для групових ліфтів, що розташовані напроти один одного, ширина ліфтового холу/поверхової площадки рекомендується не більше ніж 4,5 м.

?Ліфтові холи пожежних ліфтів повинні бути обладнані переговорними пристроями з приміщенням чергового персоналу (консьєрж, пожежний пост).

Щодо підрозділ “Опалення, вентиляція і кондиціонування“ данного ДБН⤵️

Житлові будинки повинні обладнуватись системами опалення, вентиляції, кондиціонування, охолодження повітря, внутрішнього тепло- та холодопостачання згідно з вимогами ДБН В.2.5-67.

?Житлові будинки, що підключаються до систем централізованого та децентралізованого теплопостачання, в тому числі однієї будівлі з більше ніж одним внутрішнім контуром теплоспоживання, повинні мати ІТП відповідно до вимог ДБН В.2.5-39 та ДБН В.2.5-67.

?Слід застосовувати незалежну схему приєднання будь-яких систем теплопостачання для будинків, які підключаються до теплової мережі вперше. Слід застосовувати теплообмінники. Типорозмір теплообмінників слід оптимізувати з урахуванням мінімізації споживання електроенергії на циркуляцію теплоносія згідно з ДСТУ Б ЕN 15316-2-3.

При новому будівництві допускається приєднувати системи теплопостачання до автономного джерела тепла у вигляді дахової котельні. При такому приєднанні ІТП повинно бути встановлено в окремому приміщенні.

?При централізованому теплопостачанні, а також при теплопостачанні від дахових, вбудованих та прибудованих котельних установок слід застосовувати засоби обліку (розподілення) витрати теплової енергії та облаштовувати їх відповідно до ДБН В.2.5-67. Місця облаштування засобів обліку (розподілення) витрати теплової енергії повинні знаходитись поза межами квартир.В умовах реконструкції систем опалення житлових будівель допускається влаштування засобів обліку (розподілення) витрати теплової енергії в межах квартир.

Щодо підрозділу “Системи зв'язку та сигналізації“ данного ДБН

Технічні можливості мереж і пристрої телекомунікацій загального користування повинні відповідати нормам, що дозволяють організувати надання програмних та електронних комунікаційних послуг.

?У житлових будинках з умовною висотою понад 26,5 м з квартирами у двох та більше рівнів потрібно передбачати встановлення пожежних сповіщувачів та світлових (мовленнєвих) оповіщувачів у приміщеннях зі сходами на кожному рівні згідно з ДБН В.2.5-56.

Щодо розділу 8 “ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА”

У місцях прилягання однієї секції житлового будинку до іншої під кутом менше ніж 180° необхідно дотримуватися вимог 6.13 ДБН В.1.1-7.

?У житлових будинках і гуртожитках загальні коридори слід розділяти протипожежними перегородками на ділянки завдовжки не більше ніж 30 м одна від одної та від торців коридорів. Клас вогнестійкості таких протипожежних перегородок визначається як клас вогнестійкості загальних коридорів житлового будинку.

Під час визначення довжини ділянки коридору позаквартирні тамбури включають до загальної довжини такої ділянки.


?У прорізах сходових кліток типів СК1, СК2 та сходових клітках із сходами типу С1 слід встановлювати двері.

Підпункт б) пункт 8.10. викладено у новій редакції:
✔️б) при новому будівництві вихід з квартири на балкон, лоджію з суцільним (без прорізів) простінком завширшки не менше ніж 1,2 м між торцем балкона (лоджії) та прорізом, який виходить на балкон (лоджію), або не менше ніж 1,6 м між прорізами.

Частина зовнішньої стіни (простінок) повинна мати клас вогнестійкості не менше ніж ЕІ 45. Простінок і вихід на балкон (лоджію), необхідно розташовувати в одній або паралельних площинах. Ширина (глибина) балкона (лоджії) повинна становити не менше ніж 1,5 м.

?Допускається виконувати засклення зазначених балконів (лоджій) за таких умов: засклення становить не менше ніж 50% площі зовнішніх стін балконів (лоджій); влаштування вікон сумарною шириною не менше ніж 1,2 м (ширина щонайменше однієї стулки має бути не менше ніж 0,8 м), що відчиняються у бік балкона (лоджії) та розташовані навпроти зазначеного вище простінку. На незасклених балконах (лоджіях) допускається встановлювати зовнішні блоки кондиціонерів квартир. При цьому дозволяється розташування простінку та виходу на балкон (лоджію) під кутом, за умови забезпечення довжини простінку не менше ніж 4 м.

При розміщенні сходової клітки типу СК1, СК2 (з урахуванням 5.36 ДБН В.1.1-7) у торці коридору будинку допускається при дотриманні вимог 8.6 улаштування другого виходу з поверху по сходах типу С3, які розташовані у протилежному торці коридору (галереї).

Пункт 8.14. даного ДБН Доповнити новим підпунктом:
✔️ під час влаштування виходів на покрівлю пріоритет потрібно віддавати влаштуванню виходів із сходової клітки типу Н1.

У житлових будинках вихід на сходи типу С1, що ведуть до першого поверху будинку, згідно з вимогами ДБН В.1.1-7, з цокольного, підвального, підземного поверхів повинен виконуватися через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря під час пожежі. Різниця тисків між протипожежним тамбур-шлюзом і приміщенням поверху, як правило, має бути не менше ніж 20 Па за умови відчинення одних з дверей, а саме дверей до тамбур-шлюзу або із нього.

?У будинках заввишки три поверхи і більше виходи з підвальних, цокольних поверхів не повинні сполучатися зі сходовими клітками житлової частини будинку, а мають улаштовуватися безпосередньо назовні. У будинках до п’яти поверхів включно ці виходи допускається влаштовувати через загальні сходові клітки житлової частини будинку з окремим виходом назовні, який відокремлюється від житлової частини сходової клітки суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху, а у будинках вище п’яти поверхів суцільною стіною або перегородками, перекриттям, маршем, площадкою, з класом вогнестійкості REI 150 (ЕІ 150).

Технічні, підвальні і цокольні поверхи слід поділяти протипожежними перегородками 1- го типу на відсіки площею не більше ніж 500 м2 у несекційних житлових будинках, а у секційних - по секціях. У кожному відсіку або секції підвальних і цокольних поверхів повинно бути не менше двох вікон (люків) розміром не менше ніж 0,75 м × 1,2 м кожне. З технічних поверхів, які розташовано надземно, слід передбачати виходи через загальні сходові клітки.

?У будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості у підвальних, цокольних та підземних поверхах, а також на надземних поверхах до 3-го включно допускається розміщувати господарські (позаквартирні) комори для мешканців будинку. Такі комори повинні виділятися в протипожежні відсіки та обладнуватися системами протидимного захисту, автоматичного пожежогасіння, адресною пожежною сигналізацією згідно з ДБН В.2.5-56 з виведенням сигналу про її спрацювання на об’єднаний диспетчерський пульт.

Приміщення комор необхідно відокремлювати від коридорів комор в межах протипожежного відсіку стінами (перегородками) класом вогнестійкості не менше ніж REI45 (EI45).

?Відстань від дверей найвіддаленішої комори до виходу на зовні або в сходову клітку не повинна перевищувати 15 м.

Пункт 8.22. данного ДБН доповнено новим абзацом:


✔️В приміщенні чергового персоналу слід передбачити можливість дистанційного пуску пожежних насосів, відкривання електрозасувок та пуску СПДЗ по поверхах.

Пункт 8.29. данного ДБН викладено у новій редакції:
✔️При суцільному заскленні фасаду межа вогнестійкості вузла кріплення будівельної конструкції та місця її прилягання до інших конструкцій повинна бути не нижча за нормовану межу вогнестійкості самої конструкції.

З метою запобігання травматизму та можливості випадіння дітей з вікон світлопрозорі огороджувальні конструкції, окрім балконних та вхідних дверей, мають бути укомплектовані спеціальними пристроями блокування, які блокують або обмежують відчинення стулки у поворотному положення до 89 мм, але дозволяють функціонування відкидного чи паралельно висувного положення стулок. Такі спеціальні пристрої блокування повинні відповідати ДСТУ EN 16281, ДСТУ EN 13126-5.

?Відношення площі світлових прорізів житлових кімнат і кухонь до площі підлоги цих приміщень слід приймати не менше ніж 1:8.

Житлові будинки мають бути запроектовані, зведені та обладнані таким чином, щоб забезпечити раціональне використання енергетичних ресурсів та довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації.

?Житлові будинки, їх інженерні системи мають бути запроектовані таким чином, щоб забезпечувалось виконання основної вимоги з енергозбереження і енергоефективності згідно з ДБН В.1.2-11.

Проектування житлових будинків у частині показників енергетичної ефективності будівель, теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки), показників енергетичної ефективності інженерного обладнання будівель здійснюється відповідно до ДБН В.2.6-31.

?При новому будівництві житлові будинки слід проектувати класом енергоефективності не нижче ніж “С“.

Рекомендується проектувати житлові будинки з вищим класом енергоефективності – “В“ та “А“.

?Системи опалення і внутрішнього теплопостачання, загальнообмінної та аварійної вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування й охолодження повітря будівель слід проектувати з урахування вимог до їх енергоефективності відповідно до ДБН В.2.5-67 та ДБН В.2.5-24.

Штучне освітлення місць загального користування, зовнішнє архітектурне освітлення (у разі наявності) рекомендується проєктувати із викориcтанням джерел світла із класом енергетичної ефективності не нижче “А“ та у відповідності до вимог ДБН В.2.5-28.

Додаток А “ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ КВАРТИРИ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ І ГУРТОЖИТКУ, ПЛОЩІ БУДИНКУ, ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄМУ, ПОВЕРХОВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ” передбачає:
✔️Загальну площу квартир визначають як суму площ всіх опалювальних приміщень (житлових кімнат і приміщень підсобного призначення, які використовують для задоволення побутових та інших потреб) та літніх і неопалюваних приміщень (балконів, лоджій, веранд, терас, холодних комор, за винятком тамбурів в одноквартирних будинках), підрахованих з такими знижувальними коефіцієнтами для балконів, лоджійі терас: для балконів і терас – 0,3; для лоджій – 0,5.

Водночас приміткою доповнено:
✔️Для засклених балконів і лоджій, веранд, холодних комор приймається коефіцієнт,що дорівнює 1,0.
✔️Площа під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.

Технічний поверх, розташований над верхнім житловим поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховують.

✔️З першою частиною ДБН можна ознайомитись за посиланням: https://www.facebook.com/kbuorgua/posts/pfbid02oTfuAMRm9WevN2B6FbtLFUrE2xyeG5Jfi5DWBxNM1U1CiwoJz9iHsMsEyQmEhmF9l?__cft__[0]=AZVbSLlViN89DqRSrb8_aHHllisYw45AdvjcjFC-jERTyTFFBRDHFPiUBnEvQqlSESeM1-gRZqDyDHrj6aaPuhW2lw0Xs5smB7GzHBxscVNagx75MXiJRQPd0wBXwNOdMStpd2aUAMrt-WRLJlLnM5ILql2y0RbpeZSrTCumPruItA&__tn__=%2CO%2CP-R

ℹ️З текстом документу можна ознайомитись за посиланням: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/zmina-%E2%84%961-dbn-v.2.2-15_2019-6_removed.pdf

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!?
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!??
СЛАВА УКРАЇНІ!??

Пресслужба КБУ

Список Статей