Наші контакти: +38 044 361 92 79 | +38 067 912 89 29

Ukrainian English Russian

ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель"

теплова ізоляція енергоефективністьНагадаємо, що з 1 вересня 2022 року набули чинності нові державні будівельні норми України, зокрема й ДБН В.2.6-31:2021 “ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ”

 

 

 

 

 

Частина 1

Норми визначають технічні параметри із забезпечення енергетичної ефективності будівель,зменшення споживання енергії у будівлях відповідно до Закону України “Про енергетичну ефективність будівель“ (далі - Закон).

?Ці норми встановлюють вимоги до показників енергетичної ефективності будівель,теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки), показників енергетичної ефективності інженерного обладнання будівель під час їх проектування та будівництва і критерії раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження будівель для забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель.

Норми даного ДБН застосовують при проектуванні будівель та споруд, що опалюються, кондиціонуються та охолоджуються (далі-будівлі), при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, у тому числі з метою термомодернізації будівель та їх частин, при визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення, охолодження та вентиляції.

?Положення цих норм щодо мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель за показниками, що регламентуються у розділі 4 цих норм, не поширюються: на будівлі, що встановлені у статті 2 Закону; при виконанні будівельних робіт з відновлення окремих конструкцій будівель та споруд, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, без зміни їх геометричних розмірів; при реконструкції, капітальному ремонті частин будівлі (приміщень чи їх сукупності), які не є її відокремленою частиною.

ДБН В.2.6-31:2021 передбачено наступну термінологію:
?зовнішні двері - елемент теплоізоляційної оболонки будівлі, конструкція, яка розмежовує внутрішнє та зовнішнє середовище, головним призначенням якої є переміщення людей.

?До зовнішніх дверей в значенні цих норм прирівнюються тамбурні двері, які розташовані:
✔️ на вході у вбудовані або неопалювані тамбури, які входять до кондиціонованого об’єму будівлі;
✔️ в зовнішній стіні, що розмежовує прибудований неопалюваний тамбур і кондиціонований об’єм будівлі;
✔️ на вході в прибудований опалюваний тамбур, який входить до кондиціонованого об’єму будівлі.

?Зовнішні стінові огороджувальні конструкції - сукупність непрозорих огороджувальних конструкцій всього будинку, що створюють фасад та характеризуються спільними ознаками призначення, виконують однакові функції та для яких нормується приведений опір теплопередачі. При цьому зовнішні стінові огороджувальні конструкції можуть складатись з ділянок, що мають різний конструктивний склад неопалюване горище, неопалюваний технічний поверх (техповерх) - неопалюваний об’єм, простір (горище) між конструкціями покриття, що не утеплені, та утепленим перекриттям верхнього поверху, внутрішнє повітря якого вентилюється зовнішнім повітрям;

?неопалюваний підвал - неопалюваний об’єм підвального поверху, внутрішнє повітря якого вентилюється зовнішнім повітрям;

?непрозорі огороджувальні конструкції - конструктивні елементи теплоізоляційної оболонки будівлі (стіни, покриття, перекриття тощо), до складу яких входить один і більше шарів матеріалів, що не пропускають видиме світло;

?огороджувальні конструкції - будівельні конструкції, що забезпечують збереження енергії для опалення та/або охолодження приміщень, захист від кліматичних впливів, поділення будівлі на частини або приміщення з різними температурними та вологісними умовами експлуатації;

?опалюване горище, опалюваний технічний поверх - простір (горище) між конструкціями утепленого покриття та неутепленим перекриттям верхнього поверху, в якому передбачені пристрої для підтримання заданої температури.


До опалюваних горищ в розумінні цих норм слід прирівнювати “теплі” горища, обігрів яких здійснюється теплим повітрям, що надходить із витяжної вентиляції будівлі:
?опалюваний підвал (цокольний поверх) - поверх підвальний, в якому передбачені пристрої для підтримання заданої температури;
?показник компактності будівлі - розрахунковий показник, що визначається відношенням загальної площі внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій теплоізоляційної оболонки будівлі до кондиціонованого об’єму будівлі, який опалюється (охолоджується);
?розрахункові умови експлуатації - розрахункові температура і вологість внутрішнього повітря, які визначають перенесення тепла і вологи через матеріал при його експлуатації в огороджувальних конструкціях;
?світлопрозорі огороджувальні конструкції - ділянки теплоізоляційної оболонки будівлі (вікна, балконні та вхідні двері, вітражі, скляні фасадні системи, вітрини, ліхтарі тощо), що пропускають видиме світло;
?теплоізоляційна оболонка будівлі - система, яка складається з огороджувальних конструкцій опалюваного (кондиціонованого) об’єму будівлі, що забезпечує збереження енергії для опалення та/або охолодження приміщень;
?теплостійкість приміщень - властивість конструкцій приміщення зберігати нормовану стабільність температури при коливаннях температури навколишнього середовища та теплової енергії на опалення;
?термін ефективної експлуатації (розрахункова довговічність) теплоізоляційних виробів - експлуатаційний період, протягом якого вироби зберігають свої теплоізоляційні властивості на рівні проектних показників, що підтверджується результатами випробувань і зазначено в умовних роках експлуатації (терміну служби);
?техпідпілля - простір під перекриттям першого поверху, призначений для прокладання інженерних мереж.

Перекриття над техпідпіллям в розумінні цих норм слід прирівнювати до перекриття над неопалюваним підвалом, якщо виконуються наступні умови:
✔️ висота техпідпілля становить 1,8 м та більше;
✔️ вентилюється зовнішнім повітрям;
✔️ має спільні зовнішні стінові огороджувальні конструкції з опалюваним об’ємом та розміщене на площі більше ніж 50% площі підлоги першого поверху.

Розділ даного ДБН “ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ”

Даним ДБН встановлені нові формули для:
?Критерію, за яким оцінюється енергетична ефективність житлових або громадських будівель в цілому чи їх відокремлених частин (за умови їх автономності).
?Розрахункового значення загального показника питомого енергоспоживання будівлі при опаленні та охолодженні, а також граничного значення питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових та громадських будівель.
?Житлових та громадських будівель перевіряють виконання умов при теплостійкості непрозорих зовнішніх огороджувальних конструкцій в літній період року та теплостійкості приміщень в зимовий період року.
?Поверхні підлог житлових приміщень в житлових будівлях; приміщень, за якими визначається розрахункова площа, в громадських будівлях; приміщень із постійними робочими місцями в опалюваних приміщеннях промислових будівель.

ℹ️З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/dbn-v.2.6-31.pdf

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!?
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!??
СЛАВА УКРАЇНІ!??

 

Пресслужба КБУ

Список Статей