Наші контакти: +38 044 361 92 79 | +38 067 912 89 29

Кафедра інноваційної архітектури та дизайну ІІНО КНУБА: прогрес у поєднанні з досвідом та знаннями

5Сьогодні будівельна галузь, стрімко розвиваючись, сприяє зростанню попиту на житло, адміністративні і промислові приміщення. Усі нинішні переваги професій будівельної галузі та їх перспективи видно неозброєним оком. Тому не дивно, що охочих обрати саме цю справу для свого майбутнього життя з кожним роком більшає, а серед майбутніх професіоналів галузі — студенти Інституту інноваційної освіти КНУБА, зокрема, ті, що навчаються на кафедрі інноваційної архітектури та дизайну, а це близько 800 студентів. При цьому важливим аспектом діяльності Інституту та кафедри є залучення студентів до наукової, практичної і виробничої роботи, ознайомлення з інструментарієм сучасних наукових досліджень за напрямами діяльності закладу, а також розробки реальних кейсів проєктів і контроль їх втілення у життя. Адже випускники кафедри з девізом «вчись працюючи», які поєднують у своїй професії творчість і ремесло, історію, поезію і науку, сьогодні є особливо затребуваними фахівцями на ринку праці проєктно-будівельної галузі.

Історія та діяльність кафедри

Кафедра утворилася 26 вересня 2017 року (Наказ № 04-03/36, від 26.09.2017 р.), але фактично спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» була відкрита на кафедрі будівництва і архітектури після отримання відповідної ліцензії на освітню діяльність Міністерства освіти України на початку 2016 року.7

Влітку 2016 року був проведений перший набір студентів на навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». З 2018 року проходить набір студентів на спеціальність 022 «Дизайн».

Кафедра здійснює підготовку фахівців денної, вечірньої та заочної форми навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми ступенями на базі повної загальної середньої освіти, на базі навчальної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітнім ступенем молодшого бакалавра, а також на базі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Навчальний процес з підготовки фахівців за спеціальністю відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів — фахівців-практиків, архітекторів-науковців, які спрямовують роботу своїх підопічних таким чином, щоб максимально підготувати їх до професійної діяльності у сфері архітектури та містобудування.

Співробітники кафедри активно ведуть науково-дослідну роботу у співробітництві з кафедрами архітектурного факультету КНУБА і кафедри архітектури та просторового планування Національного авіаційного університету. Професорсько-викладацький склад кафедри виконує рецензування рукописів навчально-методичної літератури, науково-технічних праць, є розробником навчальних посібників і підручників, бере участь у вітчизняних і зарубіжних наукових семінарах та конференціях. Проводить міжнародну діяльність.

3На кафедрі акредитовані такі Освітні програми: ОПП «Архітектура будівель та споруд» (бакалавр, магістр) зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та ОП «Дизайн» (бакалавр) зі спеціальності 022 «Дизайн». З березня 2023 року кафедру інноваційної архітектури та дизайну очолює кандидат архітектури, доцент Олексій Федорович Ященко.

Знання та практика — сучасний підхід у навчанні

Поєднання «вчись працюючи» набутих знань із розробкою реальних кейсів — це завжди виклик як для студентів, так і для викладачів. Але дає змогу спробувати свої сили в проєктах різного спрямування та складності. Такі заходи дають можливість студентам ІІНО КНУБА і КНУБА отримати не тільки теоретичні знання, а й практичний досвід та побачити свої задуми в реальному виконанні.

2Наприклад, у рамках співпраці Інституту інноваційної освіти КНУБА в особі директора Олексія Петроченка і Національного університету оборони України імені Івана Черняховського здобувачі освіти ІІНО КНУБА Сергій Короткій (1 курс), Євгеній Осіпов (1 курс, магістрат) і Київського національного університету будівництва і архітектури Влад Луцик (2 курс, бакалаврат) розробили та виготовили проєкт реконструкції навчального корпусу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського у центр інноватики.

Інший приклад під керівництвом завідувача кафедри, кандидата архітектури Олексія Ященка — дизайн-проєкт холу Київської міської клінічної лікарні №4, (вулиця Солом’янська, 17), який розробила та виготовила здобувач освіти ІІНО КНУБА Аніта Мусурівська (група А-22-1-КП, магістр). Такі проєкти — це прояв не лише своїх професійних талантів, а й залучення до волонтерської роботи. У представленому дизайн-проєкті вдалося сформувати нормативний та максимально комфортний простір для працівників і пацієнтів лікарні. У вирішенні дизайн-проєкту реалізовано основні тенденції проєктування цього типу приміщень.

Здобувачі освіти ІІНО КНУБА Оксана Далецька, Ростислава Забєліна (бакалаврат), Христина Прокопенко (магістрат) розробили та виготовили дизайн-проєкт кафе-їдальні головного корпусу Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП)з повним комплектом креслень для проведення будівельних робіт.4

Також для Академії Будівництва по проєкту відновлення житла викладачі та студенти наразі розробляють екстер’єри і інтер’єри, для університету створюється сучасний брендбук та ін. 

Не менш важливо для студентів відчути справжню атмосферу будівництва, набути фахових навичок та досвіду, і найголовніше — пізнати тонкощі обраної професії. Тому на постійній основі кафедра інноваційної архітектури та дизайну ІІНО КНУБА проводить екскурсії на діючі об’єкти будівництва. 

Так, у червні цього року здобувачі освіти ІІНО КНУБА різних курсів спеціальностей 022 «Дизайн» і 191 «Архітектура та містобудування» відвідали будівельний майданчик, на якому будується особистий житловий будинок з максимальною інженерією, для набуття практичних навичок з будівництва та інженерної частини дизайну. Лекцію на об’єкті читав Максим Балахонов — випускник КНУБА, а зараз головний інженер ТОВ «ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС», який розробляв проєкт інженерії цього будинку.

1Суворо дотримуючись техніки безпеки, студенти спостерігали за основними етапами будівельного процесу, ознайомилися з особливостями проєктування об’єкта, планувальними системами розташувань приміщень у будинку. Майбутні архітектори, дизайнери, будівельники наочно побачили роботи із закладання фундаменту, укріплення ґрунтів, монтажу будівельного майданчика. Також зробили акцент на застосуванні сучасних методів встановлення каркасів армування фундаменту, його гідроізоляції, утепленні, ущемленні ґрунтів.

На базі ІІНО КНУБА за пропозицією заступника директора, кандидата технічних наук Дмитра Макатьори, за підтримки Академії Будівництва (в особі Івана Назаренка та Івана Перегінця), АІММ груп (в особі Максима М’ятка — випускника ІІНО КНУБА) створено групу проєктувальників, будівельників і виробників будівельної галузі для проведення практик для всіх навчальних закладів будівельного спрямування. Також у стінах інституту відкрито музей та інше.

Як бачимо, кафедра інноваційної архітектури та дизайну — одна з найбільших і найпопулярніших серед студентів Будівельного університету, бо має найбільшу кількість студентів. 6

Тож якщо ви бажаєте інноваційно вчитись працюючи, отримувати знання та навички, які сформують вас компетентними, прогресивними, сучасними та конкурентоспроможними, то ваш вибір — це Інститут інноваційної освіти КНУБА!

Список Статей