Наші контакти: +38 044 361 92 79 | +38 067 912 89 29

ДАТ «БК «УКРБУД» — державний будівельний хаб повного циклу

3Сьогодні ми багато чуємо про відновлення і відбудову України. Але далеко не всі розуміють важливість та особливість порушеного питання щодо цих процесів. Втім, факт залишається фактом — відбудовувати нашу державу ми, беззаперечно, повинні якомога швидше і, звичайно, не чекаючи нашої перемоги, яка наближається кожного дня. Відбудова має починатися зараз, водночас слід враховувати перспективи, особливості та досягнення майбутнього. І найперший акцент, який потрібно виділити, — це визначення оптимальної потреби, а не просто виконання нераціонального плану.

Трансформація та сильні сторони

Державне акціонерне товариство «Будівельна компанія «УКРБУД» наразі проходить безпрецедентну трансформацію та оновлення своєї діяльності. У час, коли наша країна переживає вторгнення російського агресора, її громадяни, які є головною цінністю та надбанням держави, потребують ще більшого захисту, підтримки і турботи. Саме завдяки їм, кваліфікованим медикам, вчителям, митцям, хліборобам і, звичайно, будівельникам та всім жителям, наша країна розвивається і рухається до європейського майбутнього. Ситуація, яка склалася після вторгнення рф, спричинила масову еміграцію, коли мільйони наших співгромадян, кожен із яких робить внесок у процвітання України, був змушений залишити територію нашої держави. Саме тому відбудова країни має відбуватися під час війни задля того, щоб українці, які виїхали, розуміли, що їм є куди і для чого повертатися. Адже якщо буде відбудовуватися житло, інфраструктура, працюватиме бізнес, зберігатимуться чи навіть створюватимуться нові робочі місця, ми зможемо повернути наших громадян та спільно будувати нашу країну і наближати її перемогу. 

Завдяки наявним ресурсам компанії відновлення України може починатися вже зараз, а не після завершення війни.

Водночас відбудова держави має ґрунтуватися на комплексному підході з урахуванням особливостей регіону, його виробничої спрямованості та з дотриманням принципів енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, екобудівництва та повної відповідальності за надані проєктно-будівельні послуги тощо.

Трансформація, яку сьогодні проходить ДАТ «БК «УКРБУД», визначає нові принципи, кроки та результати, завдяки яким компанія посяде гідне місце в будівельній галузі України і стане державним оператором відновлення України.Укрбуд

Трансформовані підходи діяльності компанії визначатимуться застосуванням міжнародного досвіду, а головним стандартом буде стандарт якості, який, у свою чергу, ґрунтується на впровадженні сучасних технологій відновлення та будівництва, оновленні матеріальної бази, розробці типових рішень будинків та споруд і, звичайно, збереженні та примноженні науково-технічних кадрів через створення Центрального офісу проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення ДАТ «БК «УКРБУД» — «Науково-дослідний інститут проектування» (з представництвами в регіонах).

Перевагами діяльності компанії вже є будівельний хаб повного циклу та можливість інвестувати отриманий прибуток від діяльності у відновлення країни.

У наші дні «УКРБУД» прагне не лише стати конкурентоспроможною і стабільною компанією, яка йде в ногу з часом на ринку будівельної галузі, а й, власне, формувати цей ринок та робити його більш якісним, сучасним і прогресивним, ставлячи перед собою конкретні завдання та плани й окреслюючи досягнення.

Успіх подальших кроків компанії — це й ефективна взаємодія та співпраця з іншими суб’єктами й об’єктами галузі. 

І на сьогодні сильними сторонами ДАТ «БК «УКРБУД» залишаються: високий рівень технічного і технологічного оснащення компанії та дочірніх підприємств; наявність сертифікованих систем якості, що дозволяє максимально оперативно і на високому рівні виконати будь-які проєктні та будівельно-монтажні роботи.

1У компанії послідовно реалізується концепція стратегії розвитку проєктної діяльності, яка враховує особливості сьогоднішньої кон’юнктури попиту на проєктні роботи. Важливе місце відводиться формуванню інжинірингових структур, орієнтованих на роботу із замовником уже на стадії формування ідеї об’єкта. Завдяки таким підходам на основі консолідації побажань замовника та практичного досвіду і напрацювань компанії досягається суттєва економія ресурсів замовника, скорочення термінів проєктування.

Проєктні інститути компанії здійснюють територіальну діяльність у промисловому будівництві в більшості регіонів країни, проводять роботи з обстеження будівель і споруд та розроблення проєктів їх підсилення.

Головний принцип будівництва — генеральний підряд. Будівельно-монтажні роботи виконуються як самою будівельною компанією, так і її дочірніми підприємствами, а також, за потреби, спеціалізованими субпідрядними організаціями. 

Будівельні роботи компанія може виконати на всій території України як своїми силами, так і силами дочірніх підприємств, які розташовані в різних містах на всій території України.

Можливості компанії дозволяють не тільки виконувати роботи з проєктування об’єктів (як промислових, житлових, так і цивільного призначення), а й постачати на об’єкти будівельні матеріали та конструкції.

Стратегічним завданням є надання професійної освіти, спрямованої на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, становлення соціально-активного, національного кадрового потенціалу. Для цього в компанії реалізується концепція розвитку навчально-курсових комбінатів, в основі яких — стратегія розвитку навчально-виробничої, навчально-виховної, фінансово-господарської, комерційної діяльності.

Першочергові завдання, які ставить перед собою «УКРБУД»:

  • формування портфеля замовлень на проєктні роботи на довготермінову та короткотермінову перспективу (робота із зміцнення зв’язків із наявними замовниками, пошук нових замовників);
  • збільшення кількості замовників шляхом участі у процедурах закупівель (тендерах) на конкурентних засадах через електронну систему закупівель Prozorro;
  • підтримання та підвищення якості проєктної продукції;
  • організаційна робота з пошуку нових замовників;
  • використання сучасних матеріалів, матеріалозберігаючих технологій;
  • підвищення рівня мотивації працівників задля збільшення продуктивності праці та її оплати;
  • контроль над витратами (матеріальними витратами та витратами на комунальні послуги, адміністративними витратами, недопущення нарахування необґрунтованих заохочувальних виплат);
  • підвищення ефективності використання майна.2

Беззаперечно, війна — це виклики, які стають на шляху всіх галузей нашої держави. Будівельній галузі також слід бути готовій до них, і найкращим показником готовності має стати масштабне оновлення будівельної індустрії. Відновлення зруйнованої війною інфраструктури має здійснюватися за принципами екобудівництва, енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Основними сегментами будівельної сфери є будівництво, відновлення і реконструкція житла, модернізація об’єктів військової галузі, бомбосховищ та укриттів. 

Пресслужба ДАТ «БК «УКРБУД» 

Список Статей